Ju mund të supozoni se ky është vetëm degradim i materialit për shkak të vjetërsisë së tij, por në të vërtetë është sepse fillimisht ishte veshur pothuajse tërësisht me mermer.

Arsyeja për xhepat është, se pas rënies së Romës, qyteti u plaçkit nga gotët. Po është e vërtetë, gotët! Ata morën të gjithë mermerin nga Koloseu dhe e zhveshën (tërësisht) deri në gurin e zhveshur. Vrimat në gur janë nga vendi ku janë çarë pirgët prej hekuri dhe shtyllat që lidhin veshjen e mermerit me të.

 

Burimi: https://www.kuriozi-shqip.com/post/koloseu-n%C3%AB-fillimet-e-tij-ishte-veshur-t%C3%ABr%C3%ABsisht-me-mermer